65. ROČNÍK LOUTKÁŘSKÉ CHRUDIMI

30. 6. - 6. 7. 2015
Z pověření Ministerstva kultury České republiky
pořádají Město Chrudim a NIPOS-ARTAMA Praha
ve spolupráci se Společností amatérské divadlo a svět

a Spolkem pro vydávání časopisu Loutkář
za finančního přispění Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje

Hlavní program festivalu bude zveřejněn
po ukončení krajských postupových přehlídek nejpozději 30. dubna 2016
 

Inspirativní a doplňkový program bude zveřejňován průběžně.