68. ROČNÍK LOUTKÁŘSKÉ CHRUDIMI

28. června - 4. července 2019

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA,
Spolek pro vydávání časopisu Loutkář
a město Chrudim prostřednictvím organizace Chrudimská beseda.