65. ROČNÍK LOUTKÁŘSKÉ CHRUDIMI

30. 6. - 6. 7. 2016
Z pověření Ministerstva kultury České republiky
pořádají Město Chrudim a NIPOS-ARTAMA Praha
ve spolupráci se Společností amatérské divadlo a svět

a Spolkem pro vydávání časopisu Loutkář
za finančního přispění Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje

Záštitu nad festivalem převzal  ministr kultury Daniel Herman. 
Osobní záštitu udělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Semináře

Zahraniční workshop povede Roberto White, argentinský loutkář, který účastníky provede tajemstvím své metody "body puppets". V současné době působí ve Španělsku a své inscenace uvádí po celém světě. 
Semináře J a S jsou již obsazeny

Program

Program festivalu bude zveřejněn po ukončení krajských postupových přehlídek, předběžně 30. dubna 2016.