65. ROČNÍK LOUTKÁŘSKÉ CHRUDIMI

Website in English 

30. 6. - 6. 7. 2016
Z pověření Ministerstva kultury České republiky
pořádají Město Chrudim a NIPOS-ARTAMA Praha
ve spolupráci se Společností amatérské divadlo a svět

a Spolkem pro vydávání časopisu Loutkář
za finančního přispění Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje

Záštitu nad festivalem převzal  ministr kultury Daniel Herman. 
Osobní záštitu udělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

66. loutkářská Chrudim se uskuteční
od 30. června do 6. července 2017